Kalendář energií

Připravila jsem pro vás Kalendář energií, které nás provázejí na naší pouti životem.

Jistě jste se setkali s astrologickým popisem energií podle hvězd a znamení. Asi budete vědět, v jakém znamení jste se narodili, případně v jakém znamení máte Ascendent. Možná také víte, že na nás periodicky působí planety a různá další vesmírná tělesa podle toho, kde se nacházejí a jakým způsobem rezonují spolu navzájem. Toto popisuje tzv. Evropská astrologie.

Čínští dávnověcí Mistři si pro popis těch samých pravidelně se opakujících jevů vzali na pomoc vlastnosti zvířat a prvků - Oheň, Zemi, Kov, Vodu, Dřevo a jinové a jangové energie (aby naše lidské omezené vnímání a vidění světa a souvislostí mohlo tyto energie lépe uchopit).

Po prokliknutí jednotlivých řádků se objeví okno s krátkým popisem. Přepnete-li do módu Agenda, můžete rozkliknout všechny odkazy dne a přečíst si je.

Tento kalendář je možné sdílet v mobilu v rámci aplikací Google. Můžete si o něj napsat, zařadím vás do seznamu, je však nutné mít na Googlu účet.


Souhrnné tabulky na rok 2022 - zdarma

Napište si o souhrnné tabulky na rok 2022 - zdarma

Nabídka programů

Během studia Ham yu u Evy Joachimové jsem sestavila programy pro snazší výpočet a zobrazení energií.

Stolní kalendář pro rok 2022 - zdarma

Napište si o šablonu na výrobu kalendáře - zdarma

Kalendář obsahuje stejné informace jako kalendář online, ale navíc je tam pomocí barevných čtverečků znázorněna energie roku, měsíce a dne spolu s meridiány, které jsou v tu dobu aktivní.Energie dne - Lunární zvíře (28 Xiu)

Každé z 28-mi zvířat vtiskuje dni svoji charakteristickou energii. Sami ze svých zkušeností víme, že někdy nám práce jde od ruky nebo se věci řeší samy od sebe, někdy se zase trápíme, že se nic nedaří.
Bude-li vládnout Kůň, budeme očekávat rychlý spád událostí, múžeme se cítit plní energie s chutí ukázat světu, jak jsme šikovní a pracovití. Když bude den Červa, budou energie vybízející trávit čas doma nebo si třeba někam zalézt a číst si.
Charakteristiky najdete v knize Evy Joachimové Cesta bílého jeřába.

Energie roku 2022

Černý (vodní) Tygr

Rok Tygra je rokem bouřlivé kreativity, smělosti a velkoleposti. Všechny životní zkušenosti se zněkolikanásobují. Je to doba extrémů, neklidu a rozrušení, kdy se i ty nejšílenější sny mohou stát skutečností. Očekávejte masívní společenské změny, politické bouře i vojenské převraty.

Černý Tygr je šťastný, otevřený a intuitivní a jeho život je plný harmonie a úspěchu. Voda tiší jeho temperament a pomáhá mu vhodným způsobem vyjadřovat jeho ideály. Černý Tygr je bystrý, duchaplně posuzuje situace a podle toho jedná. Není zdaleka tak nepraktický, nerealistický, temperamentní a sobecký jako druzí Tygři. Zralý černý Tygr dospívá do stavu citové rovnováhy, trpělivosti a jasných myšlenek.

Tygří větví země je dřevo. Dřevo je vyživováno vodou, která napomáhá jeho růstu. Černý Tygr je citlivý, starostlivý a podporující, protože ví, jak se má starat o své vlastní potřeby.

Tento Tygr mívá někdy problémy ve vztazích, protože jako Tygr touží lovit, ale podstatou vody není pronásledování, nýbrž následování. Dřevo naplňuje všechny Tygry netrpělivostí, ale černý Tygr udělá dobře, když vyčká na nejvhodnější okamžik pro zavázání se v nějakém vztahu.

Černý Tygr musí být statečný a nepodléhat sentimentu, jinak zcela potlačí své kreativní vlohy. Pokud je toho na něj skutečně příliš mnoho, má sklon se pustit do nějaké horečnaté aktivity. To platí zvláště pro toho Tygra, který se narodil v noci, protože v noci Tygři vycházejí ven lovit. Úkolem černého Tygra je odvážně překonat svůj strach a vzít život do svých rukou.

Charakteristika je zpracována podle knihy Susan Levittové a Jean Tang Taoistická astrologie


Prvek roku

Letos se ke "garantu" roku, kterým je Tygr, řadí energie Vody.

Vodní kvality jsou činorodost, působivost, tvořivost, láska k životu a sexuální založeni. Voda, jakožto nejjinovější element, tlumí tygří agresivitu. Taoisté tvrdí, že moc vody spočívá v její schopnosti plout přes překážky, aniž by se tím narušila její základní podstata.

Energie ročního období

Je symbolizována prvky Dřeva, Ohně, Kovu a Vody s tzv. mezidobími Země, které je možné dobře využít v rámci chronoterapie (využití působení energií v čase).

Energie měsíce

Garantem měsíce je jedno z dvanácti zvířat zvěrokruhu. Tuto energii známe z klasické astrologie. Např. znamení Berana odpovídá čínskému Drakovi, znamení Panny Kohoutovi apod.

Hexagram dne pro jangové dvouhodiny

začínající v 3,7,11,15,19,23h
Toto je hlavní hexagram dne. Působí na nás ve dvouhodinách jangových zvířat, např. Draka, Koně, Opice,...

Hexagram dne pro jinové dvouhodiny

začínající v 1,5,9,13,17,21h
Toto je vedlejší hexagram dne. Působí na nás ve dvouhodinách jinových zvířat, např. Zajíce, Hada,...

Aktivní meridián

Říkáme tomu "otevření času hmoty". V tuto dobu je meridián aktivní a léčba je účinnější. Možná jste se setkali s pojmem Meridiánové hodiny, kdy se každé dvě hodiny během dne přemění aktivita meridiánů a s nimi spojených orgánů. zde máme obdobu, ale místo časového úseku "den" máme "rok".

Letící hvězda

Tři trojmístná čísla udávají kvalitu energie roku, měsíce a dne. Poměrně často se stane, že se v jednom dni sejdou dvě stejná trojciferná čísla, např, 961 248 961, v srpnu 2018 bude dokonce pár dní se shodnou energií 961 961 961. Je nasnadě, že takto znásobená energie bude výrazněji působit a je toho možné cíleně využít.

159 Zůstaňte sví a nechte věci plynout. Přílišná aktivita ve vašem konání nebo "tlačení na pilu" bude na škodu.
248
Dejte na názor svého partnera nebo spolu něco podnikněte. Sedět zavřený doma se dnes nevyplácí.
337 Zkuste se dnes opřít o rodinné hodnoty nebo navažte ve své činnosti na moudrost předků. Novému dnes není přáno.
426 Udělejte dnes něco pro své zdraví, přizvěte i partnera, pozor ale na rady přátel, nemuseli by vám dnes radit dobře.
515 Buďte zdravě sebevědomí a nechte věcem volný průběh. Přemíra sebevědomí škodí.
694 Dejte na radu přátel a co děláte, dělejte s nadšením a radostí, ale nevměšujte se druhým do života, mohli by vás klepnout přes prsty.
783 Věnujte se svým dětem nebo něco vytvořte, tradiční hodnoty raději nezdůrazňujte.
872 Dnes se vám bude dobře tvořit doma. Je to čas vhodný i k meditaci. Nebuďte vztahovační.
961 Aktivně se pusťe do svých plánů, potěší vás setkání s přáteli. Dnes rozhodně nezdůrazňujte svoji osobu.

Energie dvouhodiny

Garantem dvouhodiny je opět jedno z dvanácti zvířat zvěrokruhu. Je to obdoba Ascendentu klasické astrologie.
Tato poměrné silná energie není uvedená v Tabulce energií, protože se mění každé dvě hodiny, nicméně je dobré ji brát v potaz, když přemýšlíme o působení energií v čase.

orgán meridián
od 23:00 Krysa močový měchýř GB - žlučník
od 1:00 Buvol ledviny LR - játra
od 3:00 Tygr žlučník LU - plíce
od 5:00 Zajíc játra Li - tlusté střevo
od 7:00 Drak žlučník ST - žaludek
od 9:00 Had srdce SP - slezina
od 11:00 Kůň tenké střevo HT - srdce
od 13:00 Koza srdce SI - tenké střevo
od 15:00 Opice tlusté střevo BL - močový měchýř
od 17:00 Kohout plíce KI - ledviny
od 19:00 Pes tlusté střevo PC - osrdečník
od 21:00 Vepř ledviny TE - trojitý ohřívač